Вести

 • Вести за компанијата

  Пазарниот потенцијал на индустријата за моторни запчаници е непроценлив, создавајќи одлични можности Кина зачекори во редовите на најголемите производители на запчаници во светот, но од перспектива на вкупната јачина и нивото на развој, годишното производство на мотор во Кина по глава на жител ...
  Прочитај повеќе
 • Анализа на процесот на проток на карбиризиран слој при обработка на запчаник на мотоцикл

  (1) Карбиризираните запчаници за мотоцикли бараат карбуризиран слој на површината на забот. Кога се користи процесот на "карбуризирано-топло истиснување", распределбата на карбуризираниот слој е тесно поврзана со методот на деформација на формирање опрема. За процесот на тангенцијално поделување на истиснување, ...
  Прочитај повеќе
 • Стрес на термичка обработка и класификација на моторни запчаници

  Стресот за термичка обработка може да се подели на термички стрес и стрес на ткиво. Искривувањето на термичката обработка на работното парче е резултат на комбинираниот ефект на термички стрес и стрес на ткиво. Состојбата на стресот на термичка обработка во работното парче и ефектот што го предизвикува се различни. Инте ...
  Прочитај повеќе